KLM Operational Control Centre

 Operational Control Communication

Voor een veilige en efficiŽnte afhandeling van het vliegverkeer wordt binnen de luchtvaart veel gebruik gemaakt van radiofrequenties. Voor het gebruik van frequentieruimte is een vergunning vereist van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Agentschap Telecom). Om als grondstation op te treden en radiotelefonie te plegen moet de bedienaar echter in het bezit zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid, een bewijs van gelijkstelling of een ontheffing.

Bedienaars van o.a. OPC frequenties (zoals Dispatch, Maintenance, Bagage afhandelaars) kunnen voor een ontheffing in aanmerking komen als aan de eisen voldaan is die wettelijk aan de radiotelefonie zijn gesteld en zij in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat het examen radiotelefonie met succes is afgelegd bij een daartoe geregistreerde opleidingsinstantie. Dit certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Mocht de bedienaar in het bezit zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid als luchtvarende met de aantekening radiotelefonie, dan komt hij of zij ook in aanmerking voor een ontheffing.

Fraseo Link biedt een door ILT goedgekeurde syllabus en praktijktraining aan.

Voor meer informatie en prijsopgave kunt u een mail sturen naar info@fraseolink.nl

FRASEO LINK Radiotelefonietraining               

HomeLesboekCD-romExamensPraktijktrainingGrondafhandeling