FRASEO LINK Radiotelefonietraining               

HomeLesboekCD-romExamensPraktijktrainingGrondafhandeling

 

 

 

 

 

 

Goede praktijktraining VFR en IFR RT is onmisbaar om alle kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen.

De FRASEO LINK praktijktraining wordt al jarenlang op diverse vliegscholen en - clubs met veel succes uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde instructeur met verkeersleiderervaring, met behulp van een simulatieset waarbij naast de werkelijke communicatie ook frequentie- en transponderinstellingen worden ingesteld om het geheel realistischer te maken.

Praktijktraining Radiotelefonie kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven, ook in de vorm van een Opfriscursus. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar, variërend van Skype (middels PC en headset) of privéles op locatie tot groepstraining op locatie van een vliegclub of -school.

De training wordt afgerond met een Praktijkvaardigheidstoets. Bij voldoende resultaat wordt een RT Certificaat uitgereikt waarmee de RT Bevoegdverklaring door ILT kan worden bijgeschreven in het te behalen brevet.

Neem voor meer informatie over opties en prijzen gerust contact op per mail naar info@fraseolink.nl  

Syllabus ILT praktijkvaardigheid RT

FRASEO LINK is een door ILT erkende Opleidingsinstelling RT. Sinds 2008 wordt het RT praktijkexamen afgenomen door een erkende Opleidingsinstelling RT, welke daartoe is bevoegd door ILT. Op basis van een door ILT goedgekeurde syllabus wordt de RT praktijktraining door deze Opleidingsinstelling afgesloten met een praktijkvaardigheidstoets. Bij voldoende resultaat wordt door de Opleidingsinstelling aan de kandidaat een certificaat uitgedeeld. Een kopie van dit certificaat kan vervolgens samen met de PPL Brevetaanvraag, inclusief de vereiste LPE uitslag, naar KIWA worden verzonden. Meer informatie op www.kiwaregister.nl

 

 

F